Πιλοτικές Εφαρμογές

Πιλοτικό 1 – Επισκοπή Ημαθίας

Πιλοτικό 2 – Βελβεντός Κοζάνης

Συνοπτικά οι εργασίες αφορούν: 2 πειραματικά αγροτεμάχια (Ασθένειες: εξώασκος, κορύνεο, κονίλια), ένα σε κάθε συνεταιρισμό και επιπρόσθετα (5-10) αγροτεμάχια όπου ο γεωπόνος πεδίου θα καταγράφει τις αντίστοιχες εργασίες.

Μετάβαση στο περιεχόμενο